กรอกใบสมัคร WORKPOINT GROUP

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

ประวัติส่วนตัว

ประวัติการศึกษา
 * เรียงลำดับจากน้อยไปมาก
ระดับการศึกษา สถานศึกษา คณะที่สำเร็จ สาขาที่่สำเร็จ ปีที่สำเร็จ เกรดเฉลี่ย
ประวัติการฝึกงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง สถานประกอบการ
ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง เงินเดือนครั้งสุดท้าย สถานประกอบการ


ความสามารถอื่นๆและงานอดิเรก

รูปประจำตัว และ Resume

* .jpg เท่านั้น
* .pdf เท่านั้น

การติดต่อกรณีเร่งด่วน

* กรุณากรอกข้อมูลข้างต้นให้ครบทุกช่อง
ติดต่อเรา 99 หมู่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000    โทรศัพท์ :+66 (0) 2833 2000     แฟกซ์ :+66 (0) 2833 2999